ODLUKU O IZBORU DOMAĆINA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PLANINSKIH STAZA NACIONALNE MREŽE ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 10, stav 1 Zakona o planinskim stazama  („Službeni list Crne Gore“, broj 51/08 i 53/11), člana 3 Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23), člana 7, stav 1 Ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Planinarskog saveza Crne Gore, broj 018-330/23-3546/4 od 09. 08. 2023. godine i sprovedenog Javnog oglasa za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 01. novembra 2023. godine, Upravni odbor Planinarskog saveza Crne Gore donosi:

O D L U K U

O IZBORU DOMAĆINA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PLANINSKIH STAZA NACIONALNE MREŽE ZA 2023. GODINU

Član 1

Za domaćina za poslove tekućeg održavanja planinarskih staza Nacionalne mreže za ugovorni period od 25. 11. 2023. do 30. 11. 2023. godine, a koji su ispunili opšte i posebne uslove i kriterijume navedene u Javnom oglasu za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, objavljenom dana 01. novembra 2023. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, a na prijedlog Komisije za sprovođenje oglasa,  izabrani su sljedeći planinarski klubovi, članovi Planinarskog saveza Crne Gore:

 • Staza 143 – Planinarski klub „Durmitor“ Žabljak;
 • Staza 211 – Planinarski sportski klub „Komovi“ Podgorica;
 • Staza 301-I – Planinarski sportski klub „Dušan Bulatović Džambas“ Mojkovac;
 • Staza 301-III – Planinarski klub „Bjelasica“ Kolašin;
 • Staza 402 – Planinarski sportski klub „Komovi“ Podgorica;
 • Staza 434 – Planinarski klub „Montenegro tim“ Nikšić;
 • Staza 540 – Planinarsko sportski klub „Hrid“ Plav;
 • Staza 731 – Planinarski klub „Subra“ Herceg Novi;
 • Staza 741 – Sportski planinarski klub „Soko” Cetinje.

Član 2

Tekuće održavanje planinarskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza obuhvata radove i poslove definisane u Javnom oglasu, dok će sve ostale pojedinosti biti detaljno definisane ugovorom Planinarskog saveza Crne Gore sa izabranim domaćinom. Ugovore sa planinarskim klubovima Planinarski savez je u obavezi da potpiše u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke.

Član 3

Cijena naknade za radove tekućeg održavanja, uređenja i markiranja planinske staze je utvrđena jedinstveno za navedeni ugovorni period i iznosi 58,00 € (pedesetosam eura) po kilometru staze u bruto iznosu. Avans u iznosu od 50% ugovorene cijene nakon potpisivanja ugovora biće uplaćen na žiro račun domaćina, a preostala sredstva po završenim radovima i dostavljenim izvještajem o realizaciji ugovora.

U slučaju neizvršavanja obaveza definisanih ugovorom, Planinarski savez Crne Gore nije u obavezi klubu domaćinu da isplati preostala sredstva.

Član 4

Izabrani domaćin za tekuće održavanje je dužan da radove i obaveze definisane ugovorom izvršava stučno i kvalitetno, da vodi dnevnik radova i troškova, redovno izvještava Planinarski savez Crne Gore o stepenu realizovanih radova, dostavi GPS snimak planinske staze u .gpx formatu i dostavi izvještaj o stanju vertikalne signalizacije na stazi.

Član 5

Monitoring, kontrolu, praćenje uređenosti i kvaliteta održavanja planinskih staza vršiće Radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Komisija za implementaciju ugovora Planinarskog saveza Crne Gore.

Član 6

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj web stranici Planinarskog saveza Crne Gore.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Javnim oglasom za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, objavljenom dana 01. novembra 2023. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, a na prijedlog Komisije za markacije, planinske staze, pješačke puteve i Registar Planinarskog saveza Crne Gore, objavljen je drugi poziv planinarskim klubovima, članovima Planinarskog saveza Crne Gore da dostave prijave za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza.

Navedenim Javnim oglasom su bili definisani opšti i posebni uslovi za učešće, rok za podnošenje prijava, kao i kriterijumi za izbor najpovoljnije prijave.

U roku koji je definisan Javnim oglasom, prijavu je dostavilo 8 (osam) planinarskih klubova, koji su članovi Planinarskog saveza Crne Gore i to:

 • Planinarski klub „Durmitor“ Žabljak;
 • Planinarski klub „Bjelasica“ Kolašin;
 • Sportski planinarski klub „Soko“ Cetinje;
 • Planinarski sportski klub „Komovi“ Podgorica;
 • Planinarski sportski klub „Dušan Bulatović Džambas“ Mojkovac;
 • Planinarski klub „Montenegro tim“ Nikšić;
 • Planinarsko sportski klub „Hrid“ Plav;
 • Planinarski klub „Subra“ Herceg Novi.

Nakon razmatranja pristigle dokumentacije, Komisija za sprovođenje javnog oglasa je konstatovala da su prijave uredne, nakon čega se pristupilo glasanju i donošenju odluke o domaćinima.

 


Warning: qtranxf_excludeUntranslatedPostComments(): Argument #2 ($q) must be passed by reference, value given in /home/pscgtkst/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *