PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

Planinarske novine izlaze  dva puta godišnje.

Izdavački savjet:

Redakcijski odbor:

Glavni i odgovorni urednik:
Zamјenik urednika:
Lektor:
Tehnički urednik:
Tehnički sekretar redakcije:
Organizator:
Izdavač: Planinarski savez Crne Gore
Bracana Bracanovića 68 C, 81000 Podgorica
Tel: 020-622 220, fax: 020 622-157
e-mail: info@pscg.me web: www.pscg.me
Štampa: Pegaz, Bijelo Polje
Tiraž: 500 primjeraka

Redakcija zadržava pravo izbora tekstova i fotografija prema kvalitetu u koncepciji
časopisa.

Ministarstvo kulture Crne Gore u Evidenciju medija, pod brojem 763, upisuje štampani
medij “Planinarske novine” čiji je osnivač sportska organizacija Planinarski savez Crne
Gore, sa sjedištem u Podgorici, ul. Bracana Bracanovića 68/A

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje
ISSN 2337-0653 = Planinarske novine
COBISS.CG-ID 28546320