PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

Planinarske novine izlaze  dva puta godišnje.

Izdavački savjet:
mr Luka Mitrović, mr Darko Brajušković, mr Vesna
Bulatović, Enes Drešković, Fevzija Kurtagić,
prof. dr Dragan Bulatović, prof. dr Saša Popović, Boro Delibašić, Milutin Đurović, Radojica Dakić, Gordana Jovović

Redakcijski odbor:
mr Darko Brajušković,  dr Mirko Jakovljević,
dr Dragan Bulatović, Pavle S. Bandović,
mr Vlado Vujisić, Željko Madžgalj,
mr Vasilije Bušković, Milan Radović, Željko Marković

Glavni i odgovorni urednik: mr Darko Brajušković
Zamјenik urednika: dr Mirko Jakovljević
Lektor: Nataša Perišić
Tehnički urednik: Siniša Marjanović
Tehnički sekretar redakcije: Tatjana Ivanović
Organizator: Pavle S. Bandović
Izdavač: Planinarski savez Crne Gore
Bracana Bracanovića 68 C, 81000 Podgorica
Tel: 020-622 220, fax: 020 622-157
e-mail: info@pscg.me web: www.pscg.me
Štampa: Pegaz, Bijelo Polje
Tiraž: 1000 primjeraka

Redakcija zadržava pravo izbora tekstova i fotografija prema kvalitetu u koncepciji
časopisa.

Ministarstvo kulture Crne Gore u Evidenciju medija, pod brojem 763, upisuje štampani
medij “Planinarske novine” čiji je osnivač sportska organizacija Planinarski savez Crne
Gore, sa sjedištem u Podgorici, ul. Bracana Bracanovića 68/A

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISSN 2337-0653 = Planinarske novine
COBISS.CG-ID 28546320