ODLUKA O IZBORU DOMAĆINA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PLANINSKIH STAZA NACIONALNE MREŽE ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 10, stav 1 Zakona o planinskim stazama  („Službeni list Crne Gore“, broj 51/08 i 53/11), člana 3 Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23), člana 7, stav 1 Ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Planinarskog saveza Crne Gore broj 018-330/23-3546/4 od 09. 08. 2023. Godine, sprovedenog Javnog oglasa za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 04. septembra 2023. godine i predloga Komisije za sprovođenje Javnog oglasa za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu br. 3/7-2 od 10.10.2023. godine, Upravni odbor Planinarskog saveza Crne Gore donosi sledeću

 

O D L U K U

O IZBORU DOMAĆINA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PLANINSKIH STAZA NACIONALNE MREŽE ZA 2023. GODINU

 

Član 1

Za domaćina za poslove tekućeg održavanja planinarskih staza Nacionalne mreže za ugovorni period od 11. 10. 2023. do 30. 11. 2023. godine, a koji su ispunili opšte i posebne uslove i kriterijume navedene u Javnom oglasu za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, objavljenom dana 04. septembra 2023. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, a na prijedlog Komisije za sprovođenje oglasa,  izabrani su sljedeći planinarski klubovi, članovi Planinarskog saveza Crne Gore:

 

 • Staza 101 – Planinarski klub „Durmitor“ Žabljak;
 • Staza 102 – Planinarski klub „Durmitor“ Žabljak;
 • Staza 115 – Planinarski klub „Durmitor“ Žabljak;
 • Staza 121 – Sportski planinarski klub „Piva“ Plužine;
 • Staza 301-II – Sportski planinarski klub „Berane“ Berane;
 • Staza 307 – Sportski planinarski klub „Berane“ Berane;
 • Staza 308 – Sportsko planinarski klub „Vojo Maslovarić“ Berane;
 • Staza 502 – Planinarski sportski klub „Očnjak“ Gusinje;
 • Staza 511 – Planinarski sportski klub „Očnjak“ Gusinje;
 • Staza 592 – Sportsko planinarski klub „Vojo Maslovarić“ Berane;
 • Staza 598 – Planinarsko sportski klub „Ahmica“ Rožaje;
 • Staza 603 – Planinarski klub „Gorica“ Podgorica;
 • Staza 751 – Sportski planinarski klub „Soko“ Cetinje;
 • Staza 811 – Sportski planinarski klub „Piva“ Plužine;
 • Staza 858 – Sportski planinarski klub „Piva“ Plužine;
 • Staza 901 – Klub vojnih planinara „Kapetan“ Podgorica.

Član 2

Planinske staze iz Nacionalne mreže planinskih staza koje su bile obuhvaćene Javnim oglasom za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, a za koje nije bilo interesovanja i dostavljenih prijava su:

 • Staza 143;
 • Staza 211;
 • Staza 301-I;
 • Staza 301-III;
 • Staza 402;
 • Staza 434;
 • Staza 540;
 • Staza 731;
 • Staza 741.

U skladu sa članom 10, stav 6 Zakona o planinskim stazama  („Službeni list Crne Gore“, broj 51/08 i 53/11), Planinarski savez Crne Gore je u obavezi da održava staze za koje nije zaključen ugovor o održavanju, a koje su bile obuhvaćene Javnim oglasom za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, o čemu će se sačiniti posebna odluka.

Član 3

Tekuće održavanje planinarskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza obuhvata radove i poslove definisane u Javnom oglasu, dok će sve ostale pojedinosti biti detaljno definisane ugovorom Planinarskog saveza Crne Gore sa izabranim domaćinom. Ugovore sa planinarskim klubovima, Planinarski savez je u obavezi da potpiše u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke.

Član 4

Cijena naknade za radove tekućeg održavanja, uređenja i markiranja planinske staze je utvrđena jedinstveno za navedeni ugovorni period i iznosi 58,00 € (pedesetosam eura) po kilometru staze u bruto iznosu. Avans u iznosu od 50% ugovorene cijene nakon potpisivanja ugovora, biće uplaćen na žiro račun domaćina, a preostala sredstva po završenim radovima i dostavljenim izvještajem o realizaciji ugovora.

U slučaju neizvršavanja obaveza definisanih ugovorom, Planinarski savez Crne Gore nije u obavezi klubu domaćinu da isplati preostala sredstva i ima pravo na povraćaj sredstava u slučaju neispunjavanja obaveza definisanih ugovorom.

Član 5

Izabrani domaćin za tekuće održavanje je dužan da radove i obaveze definisane ugovorom izvršava stručno i kvalitetno, da vodi dnevnik radova i troškova, redovno izvještava Planinarski savez Crne Gore o stepenu realizovanih radova, dostavi GPS trag planinske staze u elektronskom formatu (.gpx ekstenzija) i dostavi izvještaj o stanju vertikalne signalizacije, kao i plan signalizacije na stazi.

Član 6

Nadzor i kontrolu, uređenosti i kvaliteta održavanja planinskih staza vršiće Radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Komisija za implementaciju ugovora Planinarskog saveza Crne Gore.

Član 7

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj web stranici Planinarskog saveza Crne Gore.

 

  O B R A Z L O Ž E NJ E

Javnim oglasom za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza za 2023. godinu, objavljenom dana 04. septembra 2023. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, a na prijedlog Komisije za markacije, planinske staze, pješačke puteve i Registar Planinarskog saveza Crne Gore, objavljen je poziv planinarskim klubovima, članovima Planinarskog saveza Crne Gore da dostave prijave za održavanje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza.

Navedenim Javnim oglasom su bili definisani opšti i posebni uslovi za učešće, rok za podnošenje prijava, kao i kriterijumi za izbor najpovoljnije prijave.

U roku koji je definisan Javnim oglasom, prijavu je dostavilo 12 (dvanaest) planinarskih klubova, koji su članovi Planinarskog saveza Crne Gore i to:

 1. Planinarski klub „Durmitor“ Žabljak;
 2. Sportski planinarski klub „Piva“ Plužine;
 3. Sportski planinarski klub „Berane“ Berane;
 4. Planinarski klub „Bjelasica“ Kolašin;
 5. Sportsko planinarski klub „Vojo Maslovarić“ Berane;
 6. Planinarski sportski klub „Očnjak“ Gusinje;
 7. Planinarsko sportski klub „Ahmica“ Rožaje;
 8. Planinarski klub „Gorica“ Podgorica;
 9. Sportski planinarski klub „Soko“ Cetinje;
 10. Klub vojnih planinara „Kapetan“ Podgorica;
 11. Planinarsko sportski klub „Cmiljače“ Bijelo Polje;
 12. Planinarsko sportski klub „Kom“ Andrijevica.

Nakon pregleda i razmatranja pristigle dokumentacije, uz saglasnost Komisije za sprovođenje oglasa, planinarskim klubovima je data mogućnost da izvrše dopunu dokumentacije u slučajevima u kojima prijava nije bila potpuna.

Kriterijumi za odabir povoljnije ponude za staze 301-II i 307, za koje su aplicirala po dva planinarska kluba: potpuna i blagovremena dokumentacija dostavljena od strane Sportskog planinarskog kluba „Berane“ Berane, broj obučenog kadra, iskustvo na poslovima uredjenja i održavanja planinskih staza, prethodni domaćin na stazi, oprema u posjedu kluba, uticali su na izbor za domaćina ove godine.

Kriterijumi za odabir povoljnije ponude za staze 308, za koju su aplicirala dva planinarska kluba: Sportsko planinarski klub „Vojo Maslovarić“ Berane je dostavio potpunu dokumentaciju nakon isteka roka za dopunu dokumentacije.

Planinarsko sportski klub „Cmiljače“ Bijelo Polje ni nakon dodatnog roka za dopunu dokumentacije koji je odobren od strane Komisije za sprovođenje oglasa, nije dostavio potpunu specifikaciju troškova, pa navedena prijava nije uzeta u razmatranje.

Planinarsko sportski klub „Kom“ Andrijevica nije dostavio prilagođenu i potpunu dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom ni nakon dodatnog roka za dopunu dokumentacije koji je odobren od strane Komisije za sporovođenje oglasa, pa navedena prijava nije uzeta u razmatranje.

Planinarski klub „Bjelasica“ Kolašin nije dostavio potpunu dokumentaciju u dodatnom roku koji je odobren od strane Komisije za sporovođenje oglasa, pa navedena prijava nije uzeta u razmatranje.

                                                                                              

 


Warning: qtranxf_excludeUntranslatedPostComments(): Argument #2 ($q) must be passed by reference, value given in /home/pscgtkst/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *