Javni oglas za izbor domaćina za održavanje planinarskih staza

Planinarski savez Crne Gore shodno članu 7, 9 i 10 Zakona o planinskim stazama (“Službeni list Crne Gore”, broj 051/08 i 053/11) i člana 3 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza (“Službeni list Crne Gore”,  broj 034/10), a na osnovu Saglasnosti Ministarstva ekonomskog razvoja na Plan radova i troškova za tekuće održavanje planinarskih staza Nacionalne mreže za sezonu 2021. i Ugovora o poslovnoj saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja broj 018-330/21-7476/1, raspisuje

 

JAVNI OGLAS 

za izbor domaćina planinskih staza, za izvođenje radova tekućeg održavanja planinskih (planinarskih) staza Nacionalne mreže za sezonu 2021,  za period od 15. oktobra 2021. do 15. aprila 2022. godine i to:

I – Tekuće održavanje planinskih (planinarskih) staza NM koje su uređene (ili markirane)  zaključno sa prvom polovinom 2019. godine

 1. Staze PPT „Orjen-Lovćen-Rumija“ (731/31,0 km, 741/32,0 km, 751/ 37,0 km, 761/ 21,0km , 771/ 28,0 km, 781/ 33,0 km), Ukupna dužina: 182,0 km – izbor domaćina;                                                                                                                                                                      Pristupne staze  PPT (dio 759/9,0 km , 756/28,0 km, 788/18,0 km), Ukupna dužina: 55,0 km;
 2. Staze CT-1 „Planinama Crne Gore“ (101/12,0 km, 107/5,5 km, 201/14,0 km, 211/21,0 km, 221/22,0 km, 231/26,5 km, 301/60,5 km, 601/ 33,0 km), Ukupna dužina: 194,5  km  – izbor domaćina;                                                                                                                          Pristupne staze  CT-1 (302 / 19,0 km , 303/18,0 km, 306/19,0 km, 307/24,0 km , 308/24,0 km, 309/21,0 km, 310/14,0 km,  322/21,0 km, 375/19,0 km), Ukupna dužina: 179,0 km;
 3. Staze „Peaks of Balkans“ NP Prokletije i opština Rožaje: ( 515/ 21,0 km, 520/ 10,0 km, 522/16,0 km, 540/17,0 km , 542/17,0 km, 592/29,0 km, 598/36,0 km), Ukupna dužina: 146,0 km – izbor domaćina;
 4. Staze „Via Dinarica“: veza NP Durmitor–NP Sutjeska i NP Durmitor: ( 102/16,0 km, 105/15,5 km, 115/13,0 km, 185/10,0 km, 189/20,5 km, Idio 192/11,5 km, 811/24,0 km ), Ukupna dužina: 110,5 km – izbor domaćina;
 5. Staze „Via Dinarica“: Komovi – Zeletin – Visitor – Plav (551/12,0 km, 555/28,5 km ), Ukupna dužina:  40,5 km – izbor domaćina;
 6. Staze Planina pivska (Crkvičko polje) i Komarnica (121/19,0 km, II dio 192/27,5 km, 143/10,5 km), Ukupna dužina: 57,0 km – izbor domaćina;
 7. Staze u opštini Andrijevica (Bolj-Čakor, 581/27,0 km), Ukupna dužina: 27,0 km – izbor domaćina;
 8. Staze Moračke planine i Vojnik (402/24,0 km, 414/9,0 km, 434/21,0 km, 451/31,0 km, dio 465/14,0 km), Ukupna dužina: 99,0 km – izbor domaćina;
 9. Staze u opštini Pljevlja (901/34,0 km, 902/16,0 km ), Ukupna dužina: 50,0 km – izbor domaćina;
 10. Staze u NP „Prokletije“ (501/7,5 km, 502/8,0 km, 511/14,0 km, 517/7,0 km), Ukupna dužina:36,5 km – izbor domaćina;
 11. Staze u masivu Žijovo (603/9,5km, dio 645/4,5 km, Grlo sokolovo/4,5 km), Ukupna dužina:18,5 km – izbor domaćina;
 12. Staza Belveder – Rijeka Crnojevića – Poseljani  (792/26,0 km), Ukupna dužina: 26,0 km  – izbor domaćina;

Poslovi tekućeg održavanje staza obuhvataju: čišćenje obraslih dionica staze od šiblja, uklanjanje granja, kamenja  i drugih prepreka na trasi staze radi sigurne prohodnosti korisnika, neprekidno i potpuno markiranje  uz obnavljanje i dopunu  markacija, sitne popravke na postavljenoj signalizaciji i upisnim kutijama (sveske i pečati), praćenje stanja, snimanje parametara za izvještavanje o stanju i upotrebi staze za narednu sezonu (Predlog plana).

II – Tekuće održavanje infrastrukture-skloništa

 1. Tekuće održavanje planinarskog i MTB skloništa „Štuoc“ u  NP „Durmitor“;
 2. Tekuće održavanje planinarskog i MTB skloništa „Hridski krš“ u NP“ Prokletije“;

Opis radova: održavanje osnovne higijene u objektu i neposrednoj okolini, sitne popravke elemenata krova, vrata  i inventara u skloništu, priprema za zimski period (zaštitni premaz drvenarije, dihtovanje) i monitoring stanja i načina korišćenja.

III –Tekuće održavanje postavljene sigurnosne opreme

 1. Tekuće održavanje ugrađene sigurnosne opreme i monitoring na stazama u NP „Durmitor“ i „Prokletije“ i Via ferata „Uvita greda“;

Opis radova: Pregled i sitne opravke – podešavanja elemenata ugrađene opreme. Izvještavanje o stanju i potrebi dodatnih radova na ugrađenoj opremi.

Opšti i posebni uslovi

 1. a) Opšti uslovi za izbor domaćine i izvođače radova

Opšti uslovi za izbor domaćina propisani su Pravilnikom  o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinarskih staza („Službeni list Crne Gore“, br.34/10) član 2 tačka 1 i 2.

 1. b) Posebni uslovi
 • Prijave na oglas kandidati za izbor za domaćine, dostavljaju u pisanoj formi,  navodeći broj staze/a (ili itinerer), objekat ili postavljenu sigurnosnu opremu za koju apliciraju  za tekuće održavanje, kapacitete za poslove tekućeg održavanja (opšti uslovi) i dosadašnje iskustvo na poslovima održavanja.
 • U   posebnom prilogu Prijave dostaviti sledeće podatke:

– broj Rješenja i datum registracije (preregistracije) kluba,

– adresa  (poštanska, telefon, mail),

– broj žiro računa i naziv banke,

– PIB,

– ime i prezime ovlašćenog lica  kluba za sklapanje ugovora (predsjednika kluba, sekretara).                                                                                         – ime i prezime, kontakt (telefon, mail) lica odgovornog za izvođenje radova tekućeg održavanja i predlog za člana  stručne komisije PSCG,

spisak sertfikovanih  markiranata  (svih kategorija),                                                                                                                                                        – izjavu da  ponuđač prihvata ugovorne obaveze poslova tekućeg održavanja  i daje garanciju kvaliteta radova, redovno izvještava  o stanju na stazi uz dostavljanje dnevnika realizovanih radova na stazama sa fotografijama,  utrošcima, kopijom računa i dr. ).

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude: Reference, kapaciteti ponuđača za poslove tekućeg održavanja  i prethodno iskustvo kao domaćina na uređenju i održavanju planinskih staza.

Prijavu u pisanoj formi, ovjerenu od strane ovlašćenog lica/organa, ponuđači dostavljaju kancelariji PSCG preporučenom poštom na adresu: Planinarski savez Crne Gore, „ulica Bracana Bracanovića“ 68/C, 81000 Podgorica, ili na e-mail: info@pscg.me, uz naznaku – Komisiji za implementaciju ugovora do 06. oktobra 2021. godine do 12.00 časova.

Prijave koje su nepotpune, neažurne ili  poslate poslije roka se neće razmatrati za izbor domaćina u sezoni 2021. godine.

Kontakt osoba: Pavle Bandović, tel. 067 581 322;

Odluku o izboru domaćina planinarskih staza Nacionalne mreže, Savez će donijeti i objaviti na sajtu, najkasnije do 11. oktobra 2021. godine. O datumu potpisivanja ugovora, izabrani domaćini će biti naknadno obaviješteni.

Predsjednik UO PSCG

Prof. dr Dragan Bulatović


Warning: qtranxf_excludeUntranslatedPostComments(): Argument #2 ($q) must be passed by reference, value given in /home/pscgtkst/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *