PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

SVETOZAR STOJKOVIĆ (1977-1979)

Svetozar Sveto Radovanov Stojković, rođen je 14. juna 1925. godine u Donjim Martinićima (zaseok Podjaža) u opštini Danilovgrad. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a četiri razreda gimnazije u Danilovgradu, u junu 1941. godine. Još kao učenik, pripadao je krugu napredne bjelopavlićke omladine, pa je 1940. godine postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije – SKOJ. U Komunističku partiju Jugoslavije – KPJ, primljen je u novembru 1942. godine.

Učesnik je 13-julskog ustanka 1941. godine. Tokom rata je bio borac u udarnim partizanskim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske širom Jugoslavije. Tokom 1941. godine, pa  do sredine 1942. godine, bio je borac NOPO „Bijeli Pavle“. Od formiranja Četvrte proleterske crnogorske brigade postaje njen borac kao pripadnik artiljerijskih jedinica. Bio je desetar i komandir baterije u Drugoj proleterskoj diviziji NOB.  U kraćem periodu, bio je komandir baterije u Trećoj udarnoj diviziji. Po završetku artiljerijskog kursa pri Vrhovnom štabu, postaje komandant diviziona u Drugom udarnom korpusu. Učesnik je bitke na Sutjesci sredinom juna 1943. godine.

Nakon rata nastavio je službu u JNA, u kojoj je postepeno napredovao, obavljajući više odgovornih rukovodećih dužnosti u artiljeriji. Službu u JNA završio je kao general-major. Krajem sedamdesetih godina, bio je načelnik Republičkog štaba teritorijalne odbrane Crne Gore. Odlikovan je sa više vojnih mirnodopskih odlikovanja. Nosilac je „Partizanske spomenice 1941“.

Osim vojne službe, Sveto je imao i zapažen angažman i u civilnom sektoru. Od kraja 1977. godine, pa do početka 1979. godine, Sveto se nalazio na čelu predsjedništva Planinarskog saveza Crne Gore. To je bilo vrijeme osjetnog pada planinarske aktivnosti u Crnoj Gori, ali  je Sveto  svojim autoritetom i angažovanjem, doprinio  uspješnom i masovnom organizovanju prvog memorijala „Narodni heroj Danilo Jauković“, u julu 1978. godine, na Durmitoru. Na Skupštini Planinarskog saveza Crne Gore, početkom 1979. godine,  Stojković je podnio ostavku na mjesto predsjednika predsjedništva. Po svojoj prirodi, bio je tih, nenametljiv, tolerantan i prijatan čovjek.