PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

Radosav Nikčević

Radosav Nikčević, dipl. ing. Šumarstva, rođen 1941. godine u Nikšiću, Crna Gora.

Najvažnije djelatnosti:

Radni angažman: Direktor, ŠIK “Javorak“, Nikšić; Predsjednik Upravnog odbora ŠIK “Crna Gora“, Podgorica; Pomoćnik ministra ekonomije u Vladi Crne Gore;

Sport: Višestruki prvak Crne Gore u planinarsko-topografskoj orijentaciji; Osvajač Mon Blana i Ararata; Tehnički vođa crnogorske ekspedicije na Ande (Akonkagva); Vođa jugoslovenske ekspedicije na Mont Everestu 1996.; Međunarodni smučarski sudija (sudio na 14-im Zimskim olimpijskim igrama, Sarajevo ’84); Predsjednik crnogorske i član jugoslovenske komisije za homologaciju smučarskih staza; Predsjednik planinarsko-smučarskog društva “Javorak“ Nikšić; Predsjednik planinarsko – smučarskog saveza Crne Gore.

Projekti (autor, koautor): Više glavnih projekata i investicionih programa: šumskih i lokalnih puteva i pošumljavanja goleti; Glavni i ekološki projekti ski staza: Vučje – Nikšić, Savin kuk – Durmitor, Turjak – Jasikovac, Bjelasica, Bijelo Polje; Projekti za homologaciju ski staza za Fis takmičenja: Lokve I – Smiljevica, Ključ I i II – Bjelasica; Idejni projekti zaštite od erozije Plavskog i Biogradskog jezera; Idejni projekat za eko – agro turistička sela: Bijela, Šavnik i Vranještica, Kolašin; Sanaciono razvojni projekat drvne industrije i šumarstva Crne Gore; Idejni projekat planinskog, sportskog, rekreativnog centra Morakovo, Nikšić; Idejni projekat planinskog turističkog centra Bukovica – Šavnik; Glavni projekat smučarskog centra Vučje – Nikšić.

Revizije: Rekreativno – turistički centar Bjelasica Kolašin; Prostorni planovi posebne namjene Nacionalnih parkova: Durmitor, Biogradska gora, Lovćen.

Prostorni planovi (koautor) za: Opštinu Šavnik; Opštinu Rožaje; Glavni Grad Crne Gore; Auto put Bar-Boljare; Višenamjenske hidroakumulacije na Morači; i Komarnici.

Istraživački projekti (autor i koautor): Knjiga, Skijališta Crne Gore kao faktor turističkog razvoja; Studija mogućnosti razvoja planinskog turizma u Opštini Šavnik; Idejni projekti smučarske infrastrukture za Bjelasicu, Bijelo Polje (staze, žičare); “Gorske sestre“ Turističko područje Mojkovac, Idejni projekat održivog razvoja; Planinsko – turističko područje Rožaje, Idejni projekat održivog razvoja; Planinsko – turističko područje Podgorica, Idejni projekat održivog razvoja; Bjelasica Berane, Idejni projekat održivog razvoja; Bjelasica Kolašin, Idejni projekat održivog razvoja; Planina Bjelasica, Idejni projekat turističkog razvoja; Lisinj Bar, Idejni projekat održivog razvoja; Planinsko turističko područje Sinajvina, Moračke planine, Durmitor – Vizija održivog razvoja; Skijaški centar Orjen, Idejna projekcija razvoja; Durmitor – skijalište “Štuoc“, Idejna projekcija razvoja; Ekonomska valorizacija visokih ekonomskih šuma Crne Gore,Konferencija-Šumski eko sistem kao ekološko ekonomsko dobro Crnr Gore,Zbornik radova; Postojeća turistička osnova i najnovija projekcija razvoja, Zbornik radova,Turizam na Žabljaku pod Durmitorom, kojim putem dalje.

Živi i radi u Podgorici.