PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

Perunović Filipa Đorđije – Đedov

6. maja 1925. – 22 januara 2006.

Učesnik rata od 1941. godine, rezervni oficir JNA u činu kapetana I klase, član SKOJ-a od 1939. godine, član KPJ od 1945. godine. Štafetu Republike Crne Gore predao Josipu Brozu Titu 1954. godine.

Dugogodišnji društveno-politički radnik, biran na raznim funkcijama društveno-političkih organizacija i predstavničkih tijela:

Predsjednik Opštinskog komiteta omladine Cetinja; Predsjednik Sreskog komiteta omladine Cetinja; Odbornik narodne vlasti Narodnog odbora Opštine Cetinje; Član Opštinskog komiteta SK Cetinja; Član Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRN; Predsjednik Vatrogasnog društva Cetinja; Predsjednik Sreskog vatrogasnog saveza Cetinja; Predsjednik Planinarsko-smučarskog kluba „Lovćen“ Cetinje.

Predsjednik Planinarsko-smučarskog saveza Crne Gore; Član Predsjedništva CK Saveza omladine Crne Gore; Član Predsjedništva Vijeća Saveza sindikata Crne Gore; Član Izvršnog odbora Turističkog saveza Crne Gore; Član izvršnog odbora Streljačkog saveza Crne Gore; Član Republičke komisije za fizičku kulturu; Član Republičke komisije političkih interniraca pri Glavnom odboru Saveza boraca.

Član Centralnog komiteta Saveza omladine Jugoslavije; Član Centralnog vijeća Saveza sindikata Jugoslavije; Član Odbora političkih interniraca Saveznog odbora SUBNOR-a Jugoslavije; Član Izvršno odbora Centralnog odbora Planinarskog saveza Jugoslavije.

Radno angažovanje na raznim dužnostima, sa visokom spremom ekonomiste:

Od 1945. do. 1963. godine, na Cetinju: Profesionalno u Mjesnom komitetu SKOJ-a; Planer Planske komisije NRCG; Inspektor Kontrolne komisije Gradskog narodnog odbora Cetinja; Referent u Org. instruktorskoj upravi  CKKP Crne Gore; Finansijski direktor NIP „Pobjeda“; Sekretar Narodnog odbora gradske opštine Cetinja; Sekretar EI „Obod“ Cetinje; Načelnik Sekretarijata za komunalne poslove i urbanizam Cetinja; Načelnik Odjeljenja za privredu opštine Cetinje; Predsjednik Opštinskog sindikalnog vijeća Cetinja.

Od 1963. do penzionisanja 1980. godine radi u Titogradu u Republičkoj konferenciji SSRN Crne Gore, kao stručno-politički radnik na više funkcija.

Delegat i učesnik na: Trećem i Četvrtom kongresu Narodne omladine Crne Gore; Prvom kongresu Planinara Jugoslavije; Međunarodnom kongresu Unije alpinista u Atini; Prvom kongresu fizičke kulture Jugoslavije; Četvrtom kongresu Saveza sindikata Jugoslavije; Četvrtom kongresu Saveza boraca Jugoslavije.

Odlikovanja dodijeljena od Predsjednika FNRJ: Medalja zasluga za narod; Medalja za vojne zasluge; Orden rada III reda.

Druga odlikovanja: Srebrna plaketa Republičkog odbora Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije; Zlatni znak priznanja Crvenog krsta CG; Zlatna značka dobrovoljnog davaoca krvi; Zlatna značka Saveza planinara Jugoslavije; Zlatna plaketa Smučarskog saveza Jugoslavije.

Posebna priznanja i diplome za postignute rezultate na razvijanju i unaprjeđenju planinarsko-smučarskog sporta od: PSD „Lovćen“ Cetinje; PSD „Javorak“ Nikšić; PSD „Brskovo“ Mojkovac; Počasna značka Gorske službe spasa PSSCG.

Posebno priznanje za dugogodišnji uspješan rad na unaprjeđenju fizičke kulture od Jugoslovenskog Saveza organizacija za fizičku kulturu.