PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

PK PESTINGRAD

Grad: Kotor
Adresa: http://www.pestingrad.com
Info:

ADRESA:Kotor, Dobrota 47
RADNO VRIJEME:
TELEFON: 069 048 102 Ranko Prorokovic
FAX:/
E MAIL:pkpestingrad@yahoo.com,  kontakt@pestingrad.com
WEB: www.pestingrad.com
PREDSJEDNIK:Ranko Prorokovic
SEKRETAR: Boban Bernard

O KLUBU:
PK Pestingrad je osnovan 20.02.2003. godine.
Članovi kluna su pored skoro svih vrhova u Crnoj Gori ispenjali Kimanjaro, Alpe . Kastor i Gran Paradiso i pripremaju se za osvajanje Anda.