PSK VOJO MASLOVARIĆ

Grad: Berane
Adresa: Stadion malih sportova
Info:
Radno vrijeme: 08:00-20:00
Telefon: 067/272 888; 069/ 445 634
Fax:
E mail: 
pskvojomaslovaric@gmail.com
WEB:
Predsjednik: 
Ivan Popović
Sekretar: Milan Zečević