PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

SPK SOKO

Grad: Cetinje
Adresa: http://planinarskiklubsokocetinje.blogspot.com/
Info:
ADRESA: Bulevar crnogorskih junaka bb, 81250 Cetinje
RADNO VRIJEME: 19h-20h
TELEFON: +382 67 465 930
FAX:/
E MAIL:planinarskiklubsoko@hotmail.com
WEB: http://planinarskiklubsokocetinje.blogspot.com/
PREDSJEDNIK: Dusan Kaludjerovic
SEKRETAR:  Biljana Kojic

O KLUBU:
Sportski klub Soko osnovan je 1. oktobra 2013. godine na Cetinju. Clan je PSCG pocev od 31. 01. 2014. godine.
Osnovni cilj SPK Soko je razvijanje planinarstva i podizanje ekoloske svijesti kod gradjana.