PROŠĆENSKE PLANINE

Grad: Mojkovac
Adresa:
Info:
ADRESA: D. Tomovića bb Mojkovac
RADNO VRIJEME: 08-16h
TELEFON: 050 472 968;   067 238 796
FAX: 050 472 968
E MAIL:proscenskeplanine@gmail.com
WEB:-
PREDSJEDNIK: Medojević Radoslav
SEKRETAR:  Vujičić Radojica
BROJ ČLANOVA: 25

O KLUBU: Klub je osnovan 2013.godine