PK KOM

Grad: Andrijevica
Adresa:
Info:
ADRESA: Branka Deletića bb, Andrijevica
RADNO VRIJEME: 08.00- 20.00
TELEFON:051-243-426  069-343-374 (Djeković)
FAX:/
E MAIL: psdkom@gmail.com
WEB:
PREDSJEDNIK: Ðekovic Radovan
SEKRETAR:  Bakic Marina
BROJ ČLANOVA: 85

O KLUBU:
Planinarski klub ‘Kom’ osnovan je 25.02.2003 godine u Andrijevici, nakon što je grupa entuzijasta organizovala Osnivačku Skupštinu i oformila novo Planinarsko društvo “Kom”. Ime je dobio po planini Komovima., a sa obzirom da je u Podgorici postojalo planinarsko društvo ‘Komovi’, mi smo odlučili da se naš klub zove Kom. Društvo je već na početku okupilo oko 50 planinara koji su nastavili sa uspješnim pohodima i usponima na vrhove crnogorskih planina. Novim Zakonom o sportu u 2005.god. izvršena je preregistracija Planinarskog društva “Kom” u Planinarski klub “Kom”. Planinarski klub Kom ima sjedište u Andrijevici. Trenutno nema svojih prostorija. U Andrijevici je i prije nas postojalo planinarsko društvo Zeletin, koje je bilo osnovano dalekih 50-tih godina i uspešno radilo, i bilo među jačim društvima u bivšoj Republici Jugoslaviji. Raspadom Jugoslavije, došlo je do prestanka rada planinarskog društva Zeletin, tako da je planinarski klub Kom, u neku ruku, nastavak planinarskog društva Zeletin.