PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO PLANINARSKI SAVEZ CRNE GORE | MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF MONTENEGRO

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Vesna Bulatović

Datum rođenja: 01.01.1968. god.

Adresa: 81000 Podgorica, Crna Gora

e-mail: vesna.bulatovic@t-com.me

OBRAZOVANJE

 • Srednju i osnovnu školu završila u Podgorici.
 • god. diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Poslovna ekonomija – dipl. ekonomista.
 • god. završila Primijenjeno računarstvo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore – inženjer računarstva.
 • god. magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na smjeru „Menadžment informacionih sistema”.

RADNO ISKUSTVO

 • 1990-1998. godine – vlasnica i direktorica D.o.o. “Martini”;
 • 1998-1999. godine – profesorica ekonomske grupe predmeta u SEŠ “Mirko Vešović”;
 • 2000-2003. godine – profesorica daktilografije u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Danilovgradu;
 • 2003-2007. godine – profesorica informatike u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Danilovgradu;
 • godine – savjetnica za izradu obrazovnih programa, unifikaciju i standardizaciju obuke u Policijskoj akademiji u Danilovgradu;
 • 2008-2012. godine – honorarno predavala informatiku na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici kao stručna saradnica;
 • Od 2010. god. i dalje – od strane Uprave za kadrove angažovana kao predavač/trener za temu “Poslovna komunikacija i korespondencija” na nekoliko desetina seminara;
 • 2008-2013. godine – prosvjetna nadzornica za informatiku u Zavodu za školstvo;
 • god. i dalje – načelnica Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta u Zavodu za školstvo;

UDŽBENICI I PRIRUČNICI

 • Nekoliko priručnika za potrebe polaznika Policijske akademije (Informatika, Korespondencija, Podešavanja u Operativnom sistemu XP…);
 • Centar za stručno obrazovanje, 2011. god. – Udžbenik za srednje ekonomske škole “Poslovna komunikacija i birotehnika”.
 • Narodna knjiga, 2014. god. – Edicija informatičkih udžbenika po ECDL standardu:
  • Modul 1 – “Osnove informacione tehnologije”;
  • Modul 2 – “Korišćenje računara i rad sa fajlovima”;
  • Modul 3 – “Obrada teksta”;
  • Modul 7 – “Internet i komunikacije”;

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA, ASOCIJACIJAMA

 • Od 02.07.2008. god. – Nacionalni koordinator za sprovođenje ECDL standarda u Crnoj Gori;
 • Od 2012. do 2016. god. – Predsjednica Sportsko – rekreativnog društva “Montenegro tim”;
 • Od 2014. god. – Članica Upravnog odbora Planinarskog saveza Crne Gore;
 • Od 2016. god. – Članica Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Crne Gore, za izradu nacionalnih standarda kvaliteta rada škola.

 

Podgorica, februar 2018. godine                                                                        mr Vesna Bulatović