PSK PREKORNICA

Grad: Danilovgrad
Adresa: http://prekornica.me
Info:
ADRESA: Trg 9. decembra bb
RADNO VRIJEME: utorkom i četvrtkom od 19-20h
TELEFON: 068 295 947, 067 583 001, 069 284 000
FAX:
E MAIL: prekornica@t-com.me
WEB: www.prekornica.me
PREDSJEDNIK: Bojan Đokić
SEKRETAR: Nebojša Kalezić
BROJ ČLANOVA: 30

O KLUBU:
Klub je osnovan 2008. godine