PSK PREKORNICA

Grad: Danilovgrad
Adresa: http://prekornica.me
Info:
ADRESA: Trg 9. decembra bb
RADNO VRIJEME: utorkom i četvrtkom od 19-20h
TELEFON: 068/826 320
FAX:
E MAIL: prekornica@t-com.me
WEB: www.prekornica.me
PREDSJEDNIK: Nebojša Kalezić
SEKRETAR: 
BROJ ČLANOVA: 30

O KLUBU:
Klub je osnovan 2008. godine