PSK DINARID

Grad: Budva
Adresa: Prijevor bb, Budva
Info:
Radno vrijeme: 08:00-20:00
Telefon: 069/487 643
Fax:
E mail: 
pskdinarid@gmail.com
WEB:
Predsjednik: 
Darko Oroz