Volujak – je visoka i prostrana oblast u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore, u graničnom dijelu prema Bosni i Hercegovini" />

VOLUJAK

Volujak – je visoka i prostrana oblast u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore, u graničnom dijelu prema Bosni i Hercegovini. Ograničen je dolinama Vrbnice, Pive, Drine i Sutjeske. Planinska oblast Volujka izgrađena je od krečnjaka, pješčara, škriljaca, tufova, porfirita, andezita i dijabaza. Volujak se pruža smjerom sjeverozapad-jugoistok, a od Magliča ga odvaja potok Suha na sjeveru. Najviši vrhovi na Volujku su Velika Vlasulja 2.337 m, Široka Točila 2.297 m, Studenac 2.294 m i Previja 2.273 m. Na planini ima mnogo tragova glacijacije. Na visini od 1.660 m nalazi se Volujačko jezero glacijalnog porijekla.  Na planini ima mnogo tragova glacijacije. Na visini od 1.660 m nalazi se Volujačko jezero glacijalnog porijekla.