Bioč – Na sjeverozapadu Crne Gore nalazi se planina Bioč, sa najvisočijim vrhom Veliki Vitao 2396 m" />

BIOC

Bioč – Na sjeverozapadu Crne Gore nalazi se planina Bioč, sa najvisočijim vrhom Veliki Vitao 2396 m. Ovaj masiv se pruža od Stabanskih jezera na jugu, Pivskog jezera na istoku, do Mratinja na sjeveru nadovezujući se na ostale planine ovog vijenca. Cijela skupina planina na Pivskom platou je ograničena kanjonskim dolinama rijeka Pive, Sutjeske, Suhe, Vrbnice, pravim blagom i atraktivnošću, različitim  pejzažima za posjetioce. Bioč je prava destinacija za alpiniste željne  adrenalina na Zmajevom stijenom čije litice su visoke 600 metara.