Maglić -  Maglić je dinarska planina između Bosne i Hercegovine i Crne Gore" />

MAGLIC

Maglić -  Maglić je dinarska planina između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nalazi se na tromeđi geografskih oblasti Bosna, Hercegovina i Stara Hercegovina. Najviši vrh planine je Veliki Vitao (2396 m), koji se nalazi na području Crne Gore. Planina se nalazi oko 20 km jugozapadno od Foče, uz granicu BiH i Crne Gore. Omeđena je rijekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rijekama Drinom i Pivom na sjeveroistoku, te planinom Bioč na jugoistoku. Maglić je izgrađen od permskih stijena, mezozojskih krečnjaka, dijabaza i malafira, a vidljivi su i lednički tragovi. Obrastao je bukvom i crnogoričnom šumom. Gornja šumska granica je na oko 1 600 m, a iznad te visine je plato sa pašnjacima i brojnim grebenima . Najpoznatije visoravni su Vučevo (sa vrhom Crni Vrh 1591 m), Rujevac (1835m), Sniježnica ( 1804 m), Prijevor (1668 m), Mratinjska Gora (1576 m). na Magliću se nalazi i Perućica, najveća prašuma u Evropi i veliki cirk Ukradeni dolovi sa Trnovačkim jezerom na 1517 m. Podnožje planine i sve padine su bogate vodom sa brojnim izvorima od kojih je najizdašniji Crev Do koji nikad ne presušuje.