Pivske planine – Velikim svojim dijelom je visoka zaravan, ograničena kanjonima Tare, Sušice, Pive i Komarnice, a prema sjeveroistoku masivom Durmitora" />

PIVSKE PLANINE

Pivske planine – Velikim svojim dijelom je visoka zaravan, ograničena kanjonima Tare, Sušice, Pive i Komarnice, a prema sjeveroistoku masivom Durmitora. Proteže se pravcem sjeverozapad-jugoistok na dužini oko 40 km, a širine 12 km, prosjecna nadmorska visina je 1200 m, a najviša 2159 m. Obod zaravni je nešto viši od središnjeg dijela i strmo prelazi u kanjone. Tok Komarnica –Piva dijeli površ na dva dijela : zapadnu Pivsku Župu i istočnu Pivsku planinu. Oblast se odliukuje mnogim krečnjačkim karakteristikama, kao što su vrtače, jame i uvale. Sredinom planine Pivske proteže se niz uzvišenja od kojih su najvažnija: Radoševica (1851 m), V. Buručkovac (2093 m), Lojanik (1889 m), Suvi klek (2092 m), Planinica (2004 m) i dr.