Sinjajevina – je prostrana i visoka planina, duga 40 km, a široka do 15 km" />

SINAJEVINA

Sinjajevina – je prostrana i visoka planina, duga 40 km, a široka do 15 km. Nastavlja se prema jugoistoku, do Jezera drobnjačkih, a ostale granice joj čine rijeke Tara, Morača, Tušina i Bukovica. Sinjajevina predstavlja najveću krečnjačku zaravan u Crnoj Gori. Pravac pružanja Sinjajevine prati ostalo Dinarsko gorje tj. istok-zapad. Geološki je krečnjačkog sastava. Morfološki predstavlja planinsku visoravan prosječne visine od oko 1 600 mnm sa samo nekoliko izrazito visokih vrhova : Jablanov vrh (2 203 m ), Veliki Pećarac (2042 m ), Starac (2 022m), Korman (1923m ).  Reljef planine Sinjajevine je blago zatalasan usled takozvane Platovske glacijacije.  Na ovoj planini postoje jezera koja se nalaze na nadmorskoj visini preko 1400 metara, to su : Zabojsko, Zminičko, Riblje i Vražje, ova jezera su u poodmakloj fazi prirodnog izumiranja. Opšta odlika Sinjajevine jeste pitomost. Oko 80% prostora pokriveno je travnom vegetacijom, tj. livadama i pašnjacima.