Komovi - (Kučki 2484m, Vasojevički 2461m ) čine nastavak lanaca visokih planina Crne Gore" />

KOMOVI

Komovi - (Kučki 2484m, Vasojevički 2461m ) čine nastavak lanaca visokih planina Crne Gore. Ovo je grupa planinskih vrhova i prevoja koje od Bjelasice odvaja rijeka Dreka. Komovi su po geološkom sastavu krečnjačka planina, a orografski, prema sjeveru, predstavljaju granicu sa Prokletijama. Južna granica im je državna granica prema Albaniji i dolina Kutske rijeke, istočna dolina Zlorečice a zapadna prevoj Trešnjevik (1573 m).  Po kompozicionoj cjelini i preglednosti vrhova predstavljaju jednu od najljepših planinskih skupina Crne Gore. Ovaj kompleks svojom cjelinom predstavlja izazov za planinare, jer pored uspona na njegove vrhove, interesantno je i kružno obilaženje cjelokupnih Komova, izohipsom na visini od oko 1700 mnm, čiji kružni obim iznosi 18 km. između kompleksa Koma Vasojevićkog i Koma Kučkog pruža se prostrana udolina Međukomlje , u kojoj se nekada formirao moćan lednik. Poznatiji planinski vrhovi su : Crna planina (1911 m ), Maglić (2142 m ), Rogamski vrh (2303 m ), Suvovrh (2211 m),  Kukuraj (1965 m ), Strmenice (1959 m ), Ljuban (1983 m ). Komovi se ističu bogastvom biljnog svijeta. Tu je otkriveno više endemičnih vrsta, npr. Pančićev odoljen, Valerijana bertiscea, Kernerov žuti mak, a poseban ukras su opjevane Bilja i Jablan. Komovi su bilil bogati šumom i divljači. Dovoljno je toga ostalo i danas, tako da zaslužuju da dobiju zaštitu na nivou Nacionalnog parka.