LJUBISNJA

Ljubišnja - Ljubišnja je planina između rijeke Tare i Ćehotine. Planina Ljubišnja nalazi se na sjeverozapadu Crne Gore. Različitog je geološkog sastava, a pretežno klastičnih stijena sastavljenih od paleozojskih škriljaca, laporaca, rožnaca, laporovitih krečnjaka i eruptiva. Podnožje i kotline Ljubišnje formirane su od jezerskih sedimenata i alogenih kvartarnih nanosa. Kraški-krečnjački pokrivač se javlja tek na većim visinama. Reljefne forme ove planine su pitomo zaobljene i šumom obrasle, a u gornjim zonama pod livadama i pašnjacima. Prosječna visina platoa sa koga se izdiže masiv Ljubišnje, iznosi oko 1 000 metara. Sredinom planine, od sjeverozapada prema jugoistoku,uzdižu se vrhovi : Šuplja stijena (1497 m), Kobilja glava ( 1869 m), M.Ljubišnja (2073 m), Dernjačišta (2238 m) itd. Posebna prirodna atrakcija Ljubišnje je kanjon rječice Drage, pritoke Tare.  

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo