SAOPSTENJE PSCG

Zbog učestalih pojava gubljenja, povreda i narušavanja lične bezbjednosti korisnika planinarskih staza u Crnoj Gori tokom ovog ljeta, Planinarski savez Crne Gore (PSCG), želi da skrene pažnju svih korisnika planinarskih staza i društvenih subjekata odgovornih za njihovo uređenje na ograničenja i uslove koje treba poštovati i sprovoditi kako bi se navedene pojave smanjile, ublažile i eliminisale.

Na osnovu izvještaja planinarskih klubova - domaćina planinarskih staza u okviru Nacionalne mreže planinarskih staza (transverzale PPT i CT-1 i staze u Nacionalnim parkovima) i uvida u njihovo stanje uređenosti i prohodnosti, Komisija PSCG-a za markacije, planinske staze, pješačke puteve i Registar staza je uočila da se značajan dio planinarskih staza i smjerova koristi samovoljno, neorganizovano i bez stručnih vodiča (planinskih ili lokalnih). Česta je i pojava pojedinačnih (ili u manjim grupama) prolaza opasnih i neosiguranih dionica, bez adekvatne procjene vremena , meteo-uslova i ličnih mogućnosti, ali i bez opreme koja je adekvatna namjeni i težini staze.

Takav način korišćenja planinarskih staza na teže pristupačnim terenima u Crnoj Gori je u nekoliko slučajeva bio uzrok težih posledica po život i zdravlje korisnika staza.

Uočeno je da veći dio korisnika staza - „planinara“ nabavlja i koristi zastarjele knjige vodiče, karte (od prije 20 i više godina) izdanja i reprinte, uključujući itinerere i trekove sa sajtova nestručnih i nepozvanih lica koji u mnogim elementima ne odgovaraju sadašnjem stanju na terenu, odnosno stanju koje daju zvanični vodiči i planinarsko- turističke karte koje su verifikovane od strane nadležnog ministarstva, PSCG i drugih državnih organa. S tim u vezi je i pojava da lokalne turističke organizacije, pojedini tur-operatori, promoteri turizma, izdavači i distributeri promotivnih i „edukativnih“ materijala (za hiking & biking i dr.) u štampanoj i elektronskoj formi (u svojim vodičima, kartama i web stranicama) objavljuju i distibuiraju svoje verzije podataka o planinarskim stazama, bez prethodnog konsultovanja sa podacima iz Registra planinskih staza i bez znanja nadležnog ministarstva, PSCG, BSCG , JPNPCG i GSS.

PSCG u saradnji sa planinarskim klubovima i GSS CG radi na uređenju staza Nacionalne mreže i postavlja sigurnosnu opremu na težim i opasnim dionicama. PSCG radi na ažuriranju podataka u Registru staza Nacionalne mreže i na svom sajtu redovno objavljuje informacije o stanju uređenih staza i njihovoj prohodnosti, kao i preporuke korisnicima tih staza za bezbjedno korišćenje. PSCG je do sada objavio vodiče za dvije planinarske transverzale i učestvovao u izradi više planinarsko turističkih karata. Svi planinarski klubovi - domaćini staza sa svoje strane su u obavezi da brinu o prohodnosti tih staza i da kao lokalni vodiči daju informacije korisnicima staza u njihovoj zoni odgovornosti.

U cilju otklanjanja uočenih problema  apelujemo:

-    da svi korisnici do sada utvrđenih, uređenih i markiranih  planinarskih (planinskih) staza, (pješaci, planinari, alpinisti i drugi) nacionalne i lokalne mreže staza isključivo koriste prema svojim psihofizičkim mogućnostima, pretežnoj namjeni i težini uređene staze i koriste informacije iz Registra o stanju  i prohodnosti .  
-    da koriste stručne planinske ili edukovane lokalne vodiče na stazama, poštuju preporuke i kodeks ponašanja u  planini i Nacionalnim parkovima, ne idu sami, nepripremljeni i neopremljeni na teže i naporne ture.
-    da koriste informacije o stazama iz pisanih i elektronskih medija koji su usaglašeni sa Registrom
-    da korisnici sve primjedbe o stanju na stazama koje uoče i eventualne predloge dostave u pogodnom formatu ( pisano, foto , el. poštom ) direktno stručnoj komisiji i UO PSCG , a za staze u  JP NP  CG posebno  i nadležnoj službi NP.
-    molimo organe lokalne uprave da pomognu planinarskim klubovima domaćinima na održavanju i zaštiti od devastacije postavljene signalizacije na uređenim stazama  i zanavljanju iste, odnosno da pokrenu postupak za upis u Registar staza lokalne mreže shodno Zakonu o planinskim stazama u svojoj nadležnosti.
-    Planinarski savez Crne Gore je spreman da pruži neophodnu stručnu pomoć i posebne oblike saradnje sa svim zainteresovanim korisnicima  u okviru svojih ovlašćenja i resursa oko primjene propisa iz oblasti bezbjednog korišćenja, uređenja i održavanja staza,  od strane komisije i planinarskih klubova domaćina.
-    za objavljene – štampane i elektronske informacije u vodičima, kartama, itinererima, trekovima, lifetima i dr o planinarskim stazama od strane neovlaštenih lica i drugih subjekata  bez  saglasnosti  PSCG i izvoda iz Registra ne snosi nikakvu odgovornost ,

- Komisija PSCG za markacije, planinske staze, pješačke puteve i  Registar-

SAOPSTENJE preuzmi

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo