Održana je redovna jesenja Skupština Planinarskog saveza Crne Gore

U podgoričkom KIC-u “Budo Tomović”, održana je u subotu 9.decembra 2017.godine redovna jesenja Skupština Planinarskog saveza Crne Gore. Skupština je jednoglasno usvojila Program rada za 2018. godinu sa finansijskim planom i kalendarom aktivnosti. Takođe, Skupština je verifikovala članstvo PSCG u novoosnovanoj Evropskoj planinarskoj asocijaciji EUMA. Tokom sjednice vođena je konstruktivna i sadržajna rasprava o mogućnostima daljeg razvoja i unapređenja planinarstva u našoj zemlji i naporima koje treba uložiti u tom pravcu.
U diskusijama je istaknuto da se posebno treba fokusirati na dalje omasovljenje članstva i sistem školovanja u okviru PSCG, naočito kada je u pitanju  edukativni rad sa djecom i omladinom. Takođe, delegate su se složili da u narednom periodu treba organizovati više takmičenja, u takmičarskim planinarskim disciplinama, i unaprijediti sami sistem takmičenja. Ukazano je  na neaktivnost jednog broja planinarskih klubova kada su u pitanju aktivnosti koje koordinira Planinarski savez, pa je upućen apel za njihovo veće angažovanje  u ostvarivanju programskih ciljeva Saveza. Delegati su pohvalili novi peti broj “Planinarskih novina”,  a čuli su se i konstruktivni predlozi za dalje unapređenje časopisa u pogledu kvaliteta i same održivosti časopisa.


Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo