Odluka o izboru – reizboru planinarskih klubova - domaćina za održavanje staza Nacionalne mreže u sezoni 2017/ 2018.

Na osnovu člana 7. i 9.  Zakona o planinskim stazama (Sl. list Crne Gore br.51/08 )  i Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza (Sl. list Crne Gore br.34/10 ) član 5 stav 1, Statuta Planinarskog saveza Crne Gore, a na predlog Komisije PSCG za implementaciju Ugovora PSCG sa MRT  broj  107-166/4  od 23.03. 2017. god za održavanje  planinskih (planinarskih) staza  Nacionalne mreže u 2017/ 2018. godini, i sprovedenim postupkom po oglasu donosim slijedeću
 
O D L U K U  
o izboru – reizboru  planinarskih  klubova - domaćina 
za održavanje staza Nacionalne mreže u sezoni 2017/ 2018.  
 
Član 1
 
Prihvata se Predlog Komisije za implementaciju ugovora,  br. 61-6, od 07.06.2017. godine,  za izbor-reizbor planinarskih klubova domaćina za održavanje staza Nacionalne mreže.

Planinarski klubovi, članovi PSCG, koji su dostavili prijave na oglas UP 70-1 od 05.04.2017. godine, do 03. juna 2017. godine,  ispunjavaju opšte uslove za izbor - reizbor da kao – domaćini  mogu kvalitetno obavljati i ugovarati poslove tekućeg održavanja, uređenja, monitoringa i obezbjeđenja prohodnosti uređenih i markiranih staza Nacionalne (NM) i lokalne mreže (LM) planinskih (planinarskih) staza na prostoru Crne Gore u skladu  Pravilnika o uslovima i standardima za uređenje i održavanje planinskih staza ( Sl. list Crne Gore.br.71/10 od 03.12.2010) u sezoni 2017/2018, godine (30. jun 2017. do 01.jula  2018.) po Ugovoru  broj 107-166/4  od 23.03. 2017. godine na poslovima tekućeg održavanja planinskih (planinarskih) staza, signalizacije, postavljene sigurnosne opreme i planinarskih skloništa te poslova markiranja i uređenja  shodno Zakonu o planinskim stazama:

1. PK  “Subra” -  Herceg Novi  - reizbor, NM  br. 701,  721/724 i lokalne mreže
    - Opština H.Novi i Tivat (Luštica) sa LTO, u rejonu pl.Orjen,  pristupne PPT  staze Sitnica – Vrbanj  i  Herceg Novi - Borići.
 
2. PK “Pestingrad” - Kotor  - reizbor,   NM  dio 741, dio751, 747, 748, dio 756 
     - Opština Kotor, dio PPT od Vališta do Međuvršja (NP  "Lovćen”) i pristupne staze od Kotora do M. i V. Zalazi i prevoja Krstac (uz obaveznu obuku i provjeru markiranata u 2017.). 

3.  PK “Kapetan Angel” - Cetinje – reizbor,  NM i lokalne mreže u NP “Lovćen,”    dio 751, dio 759 
     - Opština Cetinje  dio
PPT od Međuvršja do Brajića i pristupne sa Cetinja u NP “Lovćen” (sa NP Lovćen) (uz obaveznu doobuku i provjeru markiranata 2017.) 

4.   SPK “Soko” - Cetinje – reizbor,  NM    792 
       - Opština Cetinje,  staza NM  Cetinje – Rijeka Crnojevića – Poseljani  i lokalne mreže (sa LTO Cetinje)   (uz obaveznu provjeru  markiranata 2017.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. PK “Rumija” - Bar – reizbor,  NM i lokalne mreže 781,781a,788,789 
    - Opština Bar,   dio PPT od Sutormana do sela Lunje i pristupne  Stari Bar - Baltina i Dobri do vrh Rumije      (uz obaveznu obuku i provjeru markiranata 2017.)

6.  PK “Komovi“- Podgorica - reizbor,  NM i lokalne mreže,   761, 761a, dio 601,763
     - Opština Budva, dio PPT od Brajića do Paštrovske gore i pristupna od  Manastira Praskvica do  katuna  Ograđenica
     - Opština Podgorica dio CT-1  vrh Maglič (katun Prouški) – Komovi  prevoj od Koma), (uz obaveznu provjeru markiranata 2017.).

7. PK „Gorica“ - Podgorica - reizbor, NM i lokalne mreže  771, dio 601, 776 
     - Opština Podgorica  planina Žijovo, dio CT-1 od Veruše do vrh Maglič,  dio staze NM Smokovac-
     - Opština Bar,  dio PPT od Paštrovske gore do Sutormana, pristupna Sutomore – Popov Do (Sutorman) i lokalne sa LTO  Podgorica.
 
8. PK „Visokogorci Crne Gore“ - Podgorica - reizbor,  NM i lokalne mreže,  402 i 451
    - Opština  Kolašin, Međuriječje - Mrtvo Duboko - planina Maganik, i Međuriječje- kanjon Mrtvice- Velje Duboko
    - OpštinaPodgorica, Burum (Doljani) – Medun, lokalna sa LTO  Podgorica. 

9. SPK “Piva” -  Plužine  - reizbor,  NM i lokalne mreže,   dio 192,189, 811, 121, 148 
     - Opština Plužine, dio opštine Šavnik, dio NP “Durmitor”,  dio Via Dinarica Nedajno-Mratinje-Trnovačko jezero – Suva jezerina, staze NM Dobri do Prutaš – Škrčka jezera, Dobri do - Dobri do – Komarnica - Pošćenje, Pivska
     planina (Nedajno - Graba)  i lokalne sa RPP “Piva “ (uz obaveznu  provjeru dijela markiranata 2017.).

10. PK “SBS” – Crkvičko Polje  - reizbor,  NM  i lokalne mreže,   dio 192, 192R , 195  
       - Opština Plužine, Pivski plato:  Nedajno – Graba – Crkvičko Polje - Šćepan Polje i Crkvičko polje – Badnjina (Via Dinarica) ( uz doobuku dijela markiranata 2017.).
 
11. PK  “Ljubišnja” - Pljevlja - reizbor,   NM i lokalne mreže,  911, 971, 902, 975
       - Opština Pljevlja, staze NM na planinama: Ljubišnja, Kovač, Kamena gora) (sa LTO Pljevlja) (uz doobuku dijela markiranata 2017). 

12. PK  „Durmitor“ - Žabljak  - reizbor,   NM i lokalne mreže,  201, 211, 101, 107, 111, 102, 105,    dio112, 115, 129, 143
       - Opština Žabljak , (NP “Durmitor” i  dio CT1) , dio CT-1 Zminičko jezero - Žabljak,   dio via      Dinarica  Žabljak-Nedajno, staze NM Durmitor, planinarsko-biciklističko sklonište Štuoc (uz provjeru dijela markiranata            
         2017.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
13. PSK “Cmiljače” - Bijelo Polje - reizbor,   NM i lokalne mreže (LTO Bjelo Polje),  308, 309 
       - Opština Bijelo Polje  i Petnjica, staze NM na pl. Bjelasica: Brzava – Strmenica - Šiško jezero,Majstrovina – Cmiljače - Turjak – Šiško jezero, Petnjica – Bihor i Petnjica –vodopad Popča.  
                                                                                                                                                
14. PK “D.B.Džambas” -  Mojkovac – reizbor  NM i lokalne mreže, dio 211, dio 221, 231A, dio 301
       -
Opština Mojkovac  dio CT-1: (Bjelasica),  Svatovsko groblje - Šiško jezero - Kutijevac – Suvovrh  Mojkovac  - Topovi (Podbišće -Večerinovac)  dio CT-1 (Via Dinarica) Zabojsko jezero - Mališića Kurozeb - Zminičko jezero. 
  
15. PK “Sinjavina” - Mojkovac  -  (domaćin od 2015.)  reizbor, NM i lokalne mreže  dio 221, 231
       -
Opština Mojkovac (Sinjajevina),  dio CT-1 (Via Dinarica)  Topovi – Ckara - Okrugljak (Ružica)Suvi Pećarac - Zabojsko jezero.

16. SPK “Trebaljevo” - Trebaljevo (domaćin od 2014.) - reizbor   NM i lokalne mreže,  302, 322, 312                                                                                                                                                                                                               
      - Opština Kolašin, NP “Biogradska gora”, dio CT-1  Svatovsko groblje - Mala Crna glava, staze NM Kolašin - Trebaljevo - katun Goleš - Biogradsko jezero - Kraljevo Kolo, Biogradsko jezero - Bendovac - Svatovsko Groblje -
      Šiško jezero (uz doobuku dijela markiranata 2017.).

17. SPK “Bjelasica”- Kolašin  (domaćin od 2014.) - reizbor   NM i lokalne mreže 301(2), 301A
       - Opština  Kolašin, NP “Biogradska Gora” (LTO  Kolašin) dio CT - 1  Crna Glava - katun Vranjak - Krivi Do i  staza NM  Vranjak - Zekova glava - Crna glava  (uz obaveznu doobuku markiranata 2017.).

18. PK „Berane“ - Berane ( domaćin od 2014.) - reizbor   NM i lokalne mreže,  dio 301(3), 307, (376) 
       - Opština Berane (Bjelasica), dio CT-1  Šiško jezero – Crna  glava i priključne staze: Berane - Šiško  jezero – Ševarine – Crna  glava  i  Jelovica – Pešića  jezero.  

19. PK “Pogled”- Rožaje  (domaćin od 2014.) - reizbor,     NM i lokalne mreže (LTO Rožaje),   592*
       - Opština Rožaje dio, Staze NM  pl. Turjak - Cmiljevica - Hajla i Bandžov – Rožaje (rekonstrukcija   dijela na granici sa Kosovom)  (uz obaveznu doobuku markiranata 2017.). 

20. PK “Ahmica” - Rožaje - (domaćin od 2014.)  - reizbor,   NM i lokalne mreže (LTO Rožaje),  598*
       - Opština Rožaje dio, Staze NM  vrh Hajla - Ahmica - Žljeb - Suva pl. – Rožaje (rekonstrukcija dijela na granici sa Kosovom)  (uz obaveznu doobuku markiranata 2017.).

21. SPK “Kom”-Andrijevica – (domaćin od 2014.) reizbor,  NM i lokalne mreže  301(1), 306, 555, 316b 
       – Opština Andrijevica, (LTO Andrijevica  RP Komovi). Dio CT-1 od prevoj od Koma do Krivog Dola, priključna Andrijevica – V. Krš  - Štavna, dio kružna staza oko Komova sa PSK “Gorštak” Kolašin,   Via Dinarica: Andrijevica -  
       Zeletin –Visitor. 

22.  PK “Hrid “- Plav (domaćin od 2014.)   reizbor,  NM i lokalne mreže NP “Prokletije,” dio 515, dio 520, 522, 540, 542, dio 544, 551, (535 ?).                                                                                                                                               
        – Opština Plav i Gusinje, Staze NM u  NP “Prokletije”, (“Vrhovi Balkana” sa LTO Plav ), dio “Via Dinarica”  Visitor, Karanfili, planinarsko sklonište  Hridski krš  (uz obaveznu doobuku dijela markiranata 2017.).

23. PSK “Dinarid”- Budva   reizbor 2017.,  NM i lokalne mreže , dio 731, dio 741, 743, 744, 756, 746 
       - Opština Kotor, Budva (LTO Budva): Dio PPT  tvrđava Kom - Velji vrh – Ledenice,  do Valište i pristupne staze PPT iz Risna, Perasta, D. Orahovca   (obavezna obuka markiranata 2016.).

24. PK “Gorštak” - Kolašin ,  reizbor 2017.,   NM i lokalne mreže,    316a , 303
       - Opština Kolašin ( LTO Kolašin), dio NM, ½ kružne Komovi,  NM   Kolašin – Lica, (obavezna doobuka markiranata 2017.).

25. PK  „VPCG - Kapetan“ - Podgorica,  reizbor  2017., NM  i lokalne mreže,  901                                                              
       - Opštine Pljevlja, Danilovgrad, Kolašin,  NM  planina Ljubišnja: Jelov Panj – Dernjačišta ,  LM staza „Veljko Vlahović“,  Održavanje penjališta  Kolašin, Pljevlja, NP „Prokletije“  u perspektivi  (obavezna provjera markiranata      
         2017.).

26. PK  “Prošćenske planine“ – Mojkovac , izbor 2017. (931)                                                                                                  
       - Opština Mojkovac, NM    Mojkovac – Burenjski do – pl. dom - Karaula – Ljeljeni vrh –Stupsko polje – Vaškovo – Premćani  (most na Tari) (obavezna doobuka dijela markiranata 2017.) Staza je markirana, ali nije u prioritetu za             održavanje u 2017 ( Plan za 2018.).

27. SRD  “Montenegro tim” - Nikšić, izbor 2017., opština Nikšić, NM   414 (+ B,C,D,E,F ), 454
       - Opština Nikšić, staze NM i LM  na pl. Vojnik i Župa – Prekornica (vrh Bandijer) (obavezna doobuka dijela markiranata 2017.).

28. NVO Gorska služba spašavanja Crne Gore  - Nikšić,  reizbor, domaćina za održavanje postavljene sigurnosne opreme NP “Durmitor” i NP ”Prokletije”   10 segmenata na stazama NM, garantni rok.
 
                 
Kandidati koji nijesu ušli za izbor - reizbor domaćina u 2017. godini  
(ne ispunjavaju opšte uslove ili  nijesu edukovali markiranate tokom 2016.godine, a ostaju kao potencijalni kandidati za 2018. god.)
 
1. SK   “Hajla” – Rožaje, opština Rožaje, pl.  Hajla,  prevoj Krstac – Vranovačka Hajla – vrh Hajle – Brahim breg -  Bandžov, nema sekciju za markacije, nije dostavio prijavu
2. SPK  “Jelenčica”- Rožaje, opština Rožaje, NM    Rožaje - Vrelo Ibra – Cmiljevica  (Dermadol) i   Bogaje – Džakovica  (u perspektivi uređenje), nema sekciju za markacije, nije dostavio prijavu
3. PK   “Krilaš”- Šavnik, opština Šavnik, NM   Šavnik – Lola- Kapetanovo jezero, Šavnik – Komarnica -  Dobri do (u perspektivi uređenje), nema sekciju za markacije, nije dostavio prijavu
4. PK “Brskovo” - Mojkovac – reizbor    dio  NM  - Opština Mojkovac, Staza NM  Mojkovac - Jarčeve strane - Biogradsko jezero, nema sekciju, nije dostavio prijavu                                                                     
5. PK „Prekornica“- Danilovgrad    -  reizbor   NM i lokalne mreže
    - Opština Danilovgrad, staze NM, pl .Prekornica i  pl. Garač, nije dostavio prijavu   
 
Klubovi koji su otkazali kandidaturu za domaćina 2017/2018.
 
1. PK “Unlimited”- Nikšić  (domaćin od 2014.) - odustao od reizbora  NM i lokalne mreže 
    - Opština Nikšić, staze NM i LM  na pl. Vojnik i Župa – Prekornica (vrh Bandijer ), nije dostavio prijavu                                                     
2.  PK “Vjeverica”  Kotor (domaćin od 2014.)  -  odustao od reizbora za domaćina 2016/ 2017.
      - Opština Kotor,  dio PPT tvrđava Kom  do Vališta i pristupne staze PPT iz Risana, Perasta, D. Orahovca i  stazu NM na poluostrvu Vrmac, nije dostavio prijavu, nema sekciju
 
3.  SRD “Javorak” Nikšić – odustao od izbora za domaćina 2015/ 2016.
      -
Opština Nikšić, staze NM  Vučje – Žurimi – Kapetanovo jezero, nema sekciju za markiranje, nije dostavio prijavu    

Član 2
 
Shodno članu 5 stav 2. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza (Sl. list Crne Gore br.34/10 ), a na osnovu ove Odluke Komisija za implementaciju Ugovora će pripremiti Ugovore za održavanje i uređenje planinarskih staza NM sa izabranim klubovima - domaćinima za svaku stazu pojedinačno za period 30. juna 2017. do 01. jula 2018. godine shodno Zakonu, Ugovoru o poslovnoj saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma za 2017. broj 107-166/4  od 23.03. 2017. godinu, po odobrenom Planu uređenja i održavanja sa  prioritetima Ministarstva.

Član 3
 
Izabranim - reizabranim  klubovima ova Odluka služi kao preporuka PSCG i saglasnost za ugovaranje poslova za uređenje i održavanje planinarskih staza lokalne mreže (Nacionalni parkovi CG, lokalna samouprava, LTO).

Član 4
 
Zainteresovani Planinarski klubovi za poslove održavanja i uređenja planinskih (planinarskih) staza koji nijesu ispunjavali opšte uslove za izbor domaćina u 2017. god  mogu se uključiti na obuku markiranata za poslove održavanja planinarskih staza po planu Komisije PSCG za markacije, planinarske staze, pješačke puteve i Registar, odnosno realizovati obuku pripravnika u matičnom klubu uz angažovanje instruktora PSCG. 

Član 5
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja
Odluku objaviti na sajtu PSCG i obavjestiti izabrane - reizabrane klubove.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Predsjednik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dr  Dragan Bulatović s.r.        

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo