Oglas za izbor i reizbor klubova domaćina planinarskih staza Nacionalne mreže

Planinarski savez Crne Gore shodno čl . 9 i 10. Zakona o planinskim stazama u cilju realizacije postupka izbora (reizbora) klubova domaćina na planinarskima stazama i ugovaranja poslova na uređenju i održavanju staza, izradi signalizacije i postavljanje sigurnosne opreme na planinarskim stazama Nacionalne mreže, a na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma broj 107-166/4  od 23.03.2017. godine  i odobrenog Plana održavanja 107-116/2  od 22.02.2017.god
 
      RASPISUJE  OGLAS  
 
Za izbor i reizbor planinarskih klubova - domaćina i izvođača radova za poslove  uređenja, održavanja i monitoringa stanja planinarskih staza Nacionalne mreže i izradu standardizovane signalizacije za period od 01.06.2017. do 31.05.2018. godine i to: 

1. Održavanje
 
Za održavanje  uređenih staza i postavljene standardizovane signalizacije
 
1. Staze  PPT „Orjen-Lovćen-Rumija“  (731, 741, 744, 745, 747, 748,751,756, dio 759, 761, 771, 781, 788) -  reizbor domaćina  (u  prioritetu)
 
2. Staze CT-1 „Planinama Crne Gore“  (101, 107, 201, 211, 221, 231, 231a, 241, 301, 302, 311, dio 322,601) – reizbor domaćina  (u prioritetu)
 
3. Staze „Peaks of Balkans“ u NP „Prokletije“ i opštini Rožaje  (dio 515, 520, 522, 540, 542, 544, 592, 598) – reizbor domaćina
 
4. Staze „Via Dinarica“ (NP „Durmitor“–NP „Sutjeska“) (102, 105, 112, 115, dio 192, 198, 811)- reizbor domaćina  
 
5. Staze Pivska planina, Crkvičko polje i Komarnica (121, 192, 195) - reizbor domaćina  
 
Za održavanje uređenih i markiranih staza  na kojima nije postavljena  signalizacija
 
6. Staze koje su remarkirane i uređene od 2012. do 2015. godine  (129, 143, 306, 322, 551, 535, 555, 581, 303, 402, 451, 414, 454, 308, 309, 901, 902, 975, dio 971) - reizbor domaćina  
 
7. Staze koje su  markirane tokom 2015/2016. (972, 974, dio 465, 465r, dio 541) - izbor/reizbor
 
Za  održavanje  priključnih staza PPT i CT-1 
 
8. Održavanje priključnih  staza PPT i CT-1 i  remarkirane kružne staze oko Komova (743, 746, 763, 776, 789, 303, 307, 316a, 316b) - reizbor  (u prioritetu) 
 
9. Tekuće održavanje ugrađene sigurnosne opreme i monitoring na stazama u NP „Durmitor“ i NP „Prokletije“ - reizbor
  
10. Tekuće održavanje planinarskih i MTB skloništa Štuoc i Hridski krš - reizbor
 
2. Uređenje 
 
Izbor licenciranih izvođača (ponudjača) za izvođenje radova na uređenju odabranih staza Nacionalne mreže, sa rokom završetka radova po prioritetu do 01. septembra 2017. godine po slijedećem:

1. izrada i postavljanje turističke signalizacije na odabranim stazama za hodanje na krpljama u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje, Šavnik, Plužine i Žabljak, kao i izradi i zamjena dotrajale i oštećene signalizacije na odabranim i prioritetnim stazama Outdooractive platforme Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) i Nacionalne turističke organizacije (NTO)
 
2. obezbjeđenje idejnog projekta za pješački prijelaz u Đalovića klisuri, kroz klanac rijeke Bistrice do Juriškog vrela na planinarskoj stazi Manastir Podvrh – Đalovića pećina (nastavak aktivnosti započetih 2016. godine u opštini Bijelo Polje - sredstva obezbjeđena Planom za 2016. godinu)  po utvrđenom prioritetu i elaboratu Ministarstva održivog razvoja
 
3. Izrada i zamjena dotrajale i oštećene signalizacije 
na stazama Nacionalne mreže
 
Izbor izvođača radova za izradu signalizacije vršiće se  po utvrđenom prioritetu i elaboratu Ministarstva održivog razvoja i turizma i posebnom planu nadležne komisije PSCG za održavanje sa izabranim domaćinima sa rokom 31. jul 2017, na odabranim stazama:

PPT „Orjen –Lovćen – Rumija“  
 
CT-1 „Planinama Crne Gore“
 
„Via Dinarica“ 
 
„Vrhovi Balkana“  kroz Crnu Goru
 
odabranim i prioritetnim stazama Qutdooractive platforme Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije (Orjen, NP Lovćen, NP Durmitor, Ćurevac, kanjon Mrtvice, Pržno –Duljevo –Praskvica)
 
4. Izdavačka djelatnost (vezana za staze Nacionalne mreže)
 
 Priprema i reprint vodiča PPT „Orjen – Lovćen –Rumija“ i Dnevnika i pečata transverzale. Planirani tiraž  1000 primjeraka (500 komada na crnogorskom jeziku i 500 komada na engleskom). Izbor najpovoljnijeg ponuđača i ugovaranje štampe kompletnog tiraža.
 
5. Opšti i posebni uslovi
 
a) Opšti uslovi za domaćine i izvođače radova 
 
Opšti uslovi za izbor domaćina propisani su Pravilnikom  o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinarskih staza (Sl list Crne Gore - br.34/10 od 18.08.2010) član 2 tačka 1 i 2.
 
Za poslove izrade standardizovane signalizacije i drugih specifičnih i stručnih poslova izvođači će se birati na osnovu najpovoljnije dostavljene ponude, prema specifikaciji poslova, zahtijevanim kvalitetom i rokom isporuke. 

b) Posebni uslovi
 
Planinarski klubovi kandidati za izbor (reizbor) domaćina, dostavljaju Prijavu u pisanoj formi, navodeći  broj staze/a (ili itinerer) za koju   apliciraju, kapacitete kluba za poslove uređenja i održavanja (opšti uslovi) i dosadašnje iskustvo. U posebno ovjerenom prilogu Prijave   dostavljaju se sledeći podaci: 
 
- Broj Rješenja i datum registracije (preregistracije) kluba kod Uprave za mlade i sport                                                  
- adresa kluba                                                                                                             
- broj žiro računa i naziv banke   
- PIB
- Ime i prezime ovlašćenog lica  kluba za sklapanje ugovora (predsjednika kluba, sekretara)                                                                       - Ime i prezime, kontakt (telefon, e-mail) lica odgovornog za poslove održavanja i ažuriranja podataka za Registar u klubu 
- spiskom sertifikovanih  markiranata i pripravnika
- Dokaz da je klub izmirio sve statutarne obaveze prema PSCG zaključno sa 2016. godinom 
- Izjavu da klub prihvata obaveze održavanja i garantuje za kvalitet radova (staza broj, km, vrsta 
   signalizacije, redovno izvještavanje o stanju, dostavljanje dnevnika radova sa fotografijama, 
   kopije računa) 
 
Planinarski klubovi koji su ranije ispunili opšte i posebne uslove za obavljanje poslova domaćina, a  u 2016/2017 godini su potpisali ugovor sa PSCG, obavezni su da dostave prijedlog  Plana održavanja i procjenjenih radova do otvaranja staze/a za korisnike (načelno 01. maj – 01. juni) u 2017. i Izvještaj sa stanjem staza na dan 05.04.2017. godine, sa predlogom zamjene dotrajale signalizacije. 
 
Klubovi koji nisu dostavili sumarne izvještaje, trekove i kartone staza u 2016. godini, obavezni su dostaviti detaljno objašnjenje i razloge zakašnjenja, odnosno pisanu izjavu da ne žele učestvovati u reizboru za domaćina za sezonu 2017/2018. 

Prijavu u pisanoj formi – ovjerenu od upravnih organa kluba (poštom preporučeno, faxom ili e-mailom) dostaviti  kancelariji PSCG uz naznaku – Komisiji za implementaciju ugovora  - najkasnije do srijede 03. maja 2017. godine do 12.00h.
 
Prijave koje su nepotpune, neažurne ili  poslate poslije roka se neće razmatrati za izbor domaćina u sezoni 2017/2018. godine.
 
Odluku o izboru (reizboru) planinarskih klubova domaćina planinarskih staza Nacionalne mreže Savez će donijeti najkasnije do 25. maja 2017. godine. O datumu potpisivanja ugovora, izvodjači će biti naknadno obaviješteni.
 
Komisija za implementaciju dijela Ugovora (tačka 2 i 3), će pripremiti i posebno objaviti oglas za izradu i postavljanje signalizacije na stazama za hodanje na krpljama, izradu kutija i pečata, izradu i zamjenu oštećene signalizacije na PPT i CT-1 najkasnije do 25. aprila 2017. godine po prioritetima MORT-a.
                                                                                                              
                                                                                                                  Predsjednik UO PSCG
                                                                                                                       dr Dragan Bulatović 
 

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo