Medjunarodni dan planina

Planinarski savez Crne Gore čestita planinarima, ljubiteljima prirode i svim građanima Crne Gore 11. decembar, Međunarodni dan planina. Planine imaju neprocjenjiv antropološki, ekonomski i ekološki  značaj za održivi razvoj naše civilizacije. To su  najljepši i najimpresivniji predjeli  naše planete i kao takve oduvijek su privlačile ljude i bile nadahnuće svim  društvima i kulturama. Planine  su postale simbol božanstva, slobode, ljepote, čistoće  i divljine. Ova područja  obiluju šumama, rudnim bogatstvima, izvorima čiste vode, raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom. Najveći broj zaštićenih područja nalazi se na planinama širom svijeta, tamo se nalazi više od polovine svih centara biološke raznovrsnosti. Na planinama  živi jedna desetina svjetskog stanovništva, ali više od polovine svjetske populacije direktno ili indirektno zavisi od njih. One su  rezervoar pitke vode, u njima izviru sve najveće rijeke.  Danas su planine  postale omiljene turističke destinacije, mjesta  duhovne utjehe, inspiracije, rekreacije i opuštanja.
Međunarodni dan planina se slavi  od 2003.godine kada ga je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, u cilju povećanja globalne svijesti o važnosti planina za održivi razvoj. Ovaj dan predstavlja dobru priliku za upoznavanje šire javnosti sa planinskim područjima i brojnim problemima sa kojima se srijeću. Ovogodišnji dan planina  posvećen je temi „Planinske kulture-slavimo različitosti i jačamo identitet“. Ovim se želi naglasiti antropološki značaj planina i  važnost očuvanja kulturnog diverziteta, koji je u nekim planinskim područjima ugroženiji od biološkog. Planinska područja širom svijeta    još uvijek su utočišta  drevnih autohtonih zajednica koje tamo vjekovima  žive u harmoniji sa okruženjem, posjeduju i održavaju dragocjena znanja, tradicije i jezike.  Planine za njih imaju duhovno značenje, ali su takođe izvor njihove egzistencije.
Planinarski savez Crne Gore kao društveno odgovorna organizacija predano radi na promociji, afirmaciji i valorizaciji crnogorskih planina, ulaže napore na podizanju ekološke svijesti i podstiče na ekološko djelovanje. Naša domovina se ima čime dičiti kada su planine u pitanju, počev od toga što je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja u svom imenu ima riječ planina, pa do činjenice da njene planine predstavljaju najljepše, najviše i najnepristupačnije djelove dinarskog planinskog sistema. Gotovo 60% naše države čine brdsko-planinska područja na visini iznad hiljadu metara, tu se nalazi i najveći procenat zaštićenih područja. Naše planine skrivaju spektakularne pejzaže, impresivne vrhove, plahovite rijeke sa  veličanstvenim kanjonima i vodopadima, prekrasna jezera, prostrane planinske livade i  velika šumska područja. Ovo su najvredniji resursi sa kojima raspolažemo i od kojih zavisi budućnost naše zemlje.
Iako su planine simboli veličine i snage, to su ustvari veoma krhki ekosistemi vrlo osjetljvi na negativne efekte neodgovorne i prekomjerne eksploatacije. Nažalost, krećući se planinskim područjima, crnogorski planinari česti su svjedoci   degradacije ovih prostora, devastacije staništa, bespoštedne sječe  i pustošenja šuma, degradacije i narušavanja vodotoka, nelegalnog lova i drugih nedozvoljenih  i neprimjerenih aktivnosti. U isto vrijeme svjedoci smo da je lokalnog stanovništva sve manje, neke su planine opustjele pa na njima ne srijećemo ni pastire ni stada. Za planinske narode,  kao što je naš, zemljište, vode i šume nijesu samo puki prirodni resursi. Slijedeći stope naših  slavnih predaka, moramo shvatiti  kako kvalitet našeg života, osjećaj identiteta i budućnost naše djece prije svega  zavisi od  pažljivog i odgovornog odnosa prema pridi i njenom najljepšem dijelu planinama. Ako želimo postati dostojni i odgovorni  preci naših potomaka, ovim dobrima  ubuduće moramo upravljati na mnogo održiviji način nego do sada, moramo ih bolje i efikasnije valorizovati, te obezbijediti njihovu zaštitu i očuvanje.
Mi, crnogorski planinari apelujemo ovim putem na sve posjetioce planina, institucije, privredna društva, lokalne zajednice i sve druge da se prilikom boravka i izvođenja aktivnosti u planinama pridržavaju ekoloških načela i postupaju sa pažnjom dobrog domaćina. Takođe, pozivamo donosioce odluka na svim nivoima, da se  prilikom odlučivanja o sudbini naših planina rukovode dugoročnim javnim  interesima, uz  uvažavaje svih  aspekata održivog razvoja. U cilju bolje valorizacije crnogorskih  planina i očuvanja njihovog kulturnog i biološkog diverziteta, Planinarski savez pruža snažnu podršku sprovođenju razvojnih inicijativa u oblasti održivih vidova turizma.  Smatramo da održivi  razvoj planinskog turizma, kakvom težimo u Crnoj Gori, mora biti čvrsto  skopčan sa tradicionalnim načinom života i autohtonom lokalnom  kulturom. Samo turizam koji se temelji na lokalnoj zajednici može osigurati pravedniju raspodjeleu prihoda, pomoći u održavanju lokalne kulture i tradicionalnih znanja, obezbijediti plasman domaćih  roba i usluga, smanjiti siromaštvo  i osigurati podsticaje za zaštitu planinskih ekosistema. Na taj način se može poboljšati socijalna jednakost, smanjiti   iseljavanje stanovništva, vratiti ponos lokalnoj zajednici i smanjiti osjećaj marginalizacije u društvu.
 
                                                                                                                                                          Predsjednik PSCG
                                                                                                                                                          dr Dragan Bulatović

U Podgorici, 10.12.2016. godine

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo