Obnavljanje planinskih objekata

 Obnavljanje planinskih objekata
Planinarski savez Crne Gore, Ministarstvo turizma i GTZ, zajedno sa Vladom Crne Gore, koja finansira ovaj projekat, su otpočeli pripreme za adaptaciju dva planinska objekta.

Prvi je planinarski dom "Za Vratlom" na Orjenu u posjedu PK Subra-Herceg Novi. Objekat je originalno građen na tradicionalan način, značajnih je gabarita i nalazi se na samom početku "Primorske planinarske transferzale Orjen – Lovćen – Rumija". Uprkos tome što je procedura izrada dokumentacije prilično složena, nadamo se da će ovaj objekat biti rekonstruisan do kraja 2009. godine ili u prvoj polovini 2010. godine. Vidi galeriju fotorafija.

Drugi objekat koji je predviđen za adaptaciju je napuštena školska zgrada locirana na katunu Gomile na Sinjajevini. Plan predviđa da se objekat preuredi u planinarsko-biciklistički punkt. Pri preuređivanju poštovaće se tradicionalan način gradnje i zahtjevi energetske efikasnosti. Ova inicijativa je naišla na pozitivne reakcije u Planinarskom savezu Crne Gore, Biciklističkom savezu Crne Gore, opštini Žabljak, kao i kod mještana tog dijela Sinjajevine.

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo