Revitalizacija crnogorskih transferzala

Planinarski savez Crne Gore, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Austrijsko-crnogorsko prijateljstvo i Služba tehničke pomoći Vlade Republike Njemačke (GTZ) vrše pripreme za obavljanje "Primorske planinarske transferzale Orjen – Lovćen - Rumija" i transferzale "Planinama Crne Gore".

Planinarski savez Crne Gore i Ministarstvo turizma su potpisali ugovor o revitalizaciji "Primorsko planinarske transferzale Orjen – Lovćen – Rumija". Planiraju se radovi na terenu, korekcije, remarkiranja i izrada projekte dokumentacije signalizacije, kako za glavnu trasu, tako i za priključne staze. Sve predviđene aktivnosti treba da počnu u proljeće, a završe se do kraja ljeta 2009. godine. GTZ će takođe učestvovati preko organizovanja radionica i angažmana eksperata za obuku učesnika – članova planinarskih klubova koji su zaduženi za pojedine dionice transferzale.

Planinarski savez Crne Gore i Austrijsko-crnogorsko partnerstvo privode kraju obnavljanje najstarije crnogorske transferzale "Planinama Crne Gore". Od radova na terenu preostaju remarkiranja i postavljanja upisnih kutija sa pečatima. Tekst vodiča i karte transferzale su već urađeni i predati na štampanje. Predviđa se da će se svi radovi okončati sredinom ljeta 2009. godine.

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo